Přihl÷ŷení

pujčka na dluhy nový jičín; pujčka

N÷kupní koŷík

je pr÷zdný
türk pornolari pornolar porno film izle

Kategorie

Klíīov÷ slova

soupravy mikrofon autozvuk zvuk mikrofon hifidům soupravy mikrofon

Ochrana ventilů

Gaslube

Bez aditiv hrozí riziko poškození motoru provozovaného na LPG

       Automobilový benzín obsahuje přidané ochranné látky, tzv. aditiva, která jsou přidávána již v rafinérii. Tyto látky zajišťují ochranu částí motoru ve spalovacím prostoru podle normy DIN EN 589.

    

       

      Alternativní palivo propan-butan, známé také po názvem „autogas“ či u nás běžně používanou zkratkou LPG (z angl. "liquefied petroleum gas", tedy "zkapalněný ropný plyn") taková aditiva neobsahuje, a to z několika důvodů:

    Propan-butan se používá jako topný plyn a alternativně jako pohonná hmota. Tyto dva způsoby využití LPG rafinérie v podstatě nerozlišují. Přidávání aditiva do LPG - stejně jako je tomu u benzínu - v praxi není dost dobře možné, protože LPG je sice skladováno v kapalné formě stejně jako benzín, ale do motoru je LPG dávkováno již odpařené, tedy v plynné formě. Na rozdíl od benzínu, který je vstřikován do sacího kanálu před sací ventil motoru ve formě kapalné, a teprve po vstřiku se odpařuje. Na první pohled to nevypadá jako zásadní rozdíl, ale opak je pravdou. Plynové vstřikovače jsou velmi choulostivé na mechanické nečistoty, vznikající jako vedlejší produkt při změně skupenství – tedy při splynování kapalného propan-butanu v reduktoru neboli splynovači, a proto je nutné plyn před vstupem do vstřikovačů filtrovat. Z tohoto důvodu není možné provést aditivaci kapalné fáze LPGaditivum by vlastně ucpalo filtr plynné fáze.  

      Odpovědí na tento problém je aditivum firmy ERC, která vyvinula vysoce účinnou přísadu Gaslube, určenou pro ochranu ventilů a ventilových sedel pro motory spalující LPG. Gaslube plně uspokojuje potřeby moderních benzínových motorů, jejichž ventily a ventilová sedla jsou vystavena působení vyšší teploty hoření a úplné absenci obsahu aditiva ve spalovaném LPG.Více zde

osmrtnice osmrtnic livno smrtovnice smrtovnice visoko